Van hozzáférésed? | lépj be
2019. október 20. | Ma Vendel és Irén napja van.
Szóközzel elválasztva több szóra is kereshet. Egy kulcsszó hossza minimum három karakter lehet.
A MÚZEUMTHORMA JÁNOSKIÁLLÍTÁSOKPROGRAMOKKIADVÁNYOKFOGLALKOZÁSOK
HÍREKMÚZEUMTÖRTÉNETGYŰJTEMÉNYEKNYERTES PÁLYÁZATAINKRÉGÉSZETI LELET BEJELENTÉSEHALASI MÚZEUM ALAPÍTVÁNYKIRÁNDULÁSOKKISKUNHALASI KULTURÁLIS ÚTGALÉRIA
A SzenvedőkHúsvéti kenyérszentelőkMeghitt pillanatOktóber elsején
Thorma János Múzeum | 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. | +36-77/422-864
Érdekel, megnézem!

Keresés

Találatok a következő kifejezésre: általános iskola

Cikkek

A Thorma János Múzeum 50 éve (1950-1999)

A kiskunhalasi múzeumi gyűjtemény 1874-ben jött létre. A 125. évfordulón leleplezett emléktábla felirata szerint: "Révész György régiséggyűjteményét Szilády Áron lelkész, akadémikus és Gyárfás István egyháztanácsi főgondnok, akadémikus vezetésével megvette a Kiskunhalasi Református Egyház 1874. április 9-én. Ebben az évben a Révész-gyűjtemény és a református líceumi gyűjtemény egyesítésével létrejött a Halasi Múzeum", későbbi közkeletű nevén a gimnáziumi régiségtár. 1935-ben az új Csipkeházban Nagy Czirok László városi tisztviselő a saját gyűjte-ményéből és másoktól szerzett (pl. a régiségtártól kölcsönzött) tárgyakból új kiállítást, ill. gyűjteményt szervezett. A néhány száz tárgyat faliszekrényekben, vitrinekben, rész-ben a termek falán helyezte el a Csipkeház művészi berendezését vezető Latabár Károly iparművész segítségével.


Mind a két múzeum a háborús események következtében csaknem teljesen elpusztult. Nagy Czirok László (Kiskunhalas, 1883 - Kiskunhalas, 1970) néprajzkutató kez-dett hozzá a múzeum újjászervezéséhez. 1949-es nyugdíjazása után tudott teljesen a múzeum ügyeivel foglalkozni. Megszerzett és visszaszerzett sok múzeumba való tárgyat. A gimnázium egy terem átengedésével segítette működését.

1950-ben az egész országban megtörtént a múzeumok államosítása, újjászervezése. Az összes múzeum központi irányítás alá került, és egységes elvek szerint műkö-dött. Újjászületett a kiskunhalasi múzeumügy is. A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja kezdetben Sütő József gimnáziumi tanárt bízta meg a múzeum vezetésével, de ő a tanítással járó lekötöttsége miatt maga mellé vette segítségül Nagy Czirok Lászlót. Az 1950-es év egyik legfontosabb eredménye, hogy Nagy Czirok Lászlónak sikerült megvásárolni Molnár K. Ferenc halasi gazdálkodótól 1100 db-ból álló vegyes néprajzi és várostörténeti gyűjteményét.

A Múzeumi Központ 1951. január 1-jén a múzeum vezetésével Nagy Czirok Lászlót bízta meg. A múzeum elnevezésével kapcsolatban azonban kisebb nehézségek adódtak. Nagy Czirok László négy személy nevét javasolta: Révész György, Gyárfás István, Dékáni Árpád, Thorma János. A Városi (állami) Múzeumból létrejött a Révész György Múzeum a Városi Tanács határozata szerint 1951. február 4-én (Révész György Kiskunhalas, 1799?-Kiskunhalas, 1874; a halasi régészeti gyűjtemény megalapozója), majd néhány hónappal később, a Múzeumi Központ felülbíráló döntése alapján, a Thorma János Múzeum 1951. július 1-jén (Thorma János Kiskunhalas, 1870-Nagybánya, 1937; a századforduló jelentős festője, a nagybányai művésztelep alapítója).
Nagy Czirok László jelentős helytörténeti és néprajzi tárgyszerző, adatgyűjtő munkája közben a múzeum költözéseinek sorozatát is megszervezte. 1951 augusztus 21-én a gimnáziumból az Apponyi téri épületbe (korábban Szathmáryné-féle ház, később óvoda a mai Ősök terén) költözött a múzeum, egyetlen terembe és egy kisebb raktárhelyiségbe. A Városi Tanács az év végén kiutalt a Szilády Áron utcában (a református templommal szemközt) egy valamivel nagyobb helyet. A költözésre november 2-án került sor. 1952. január 21-én a Dimitrov tér 10-be (korábban Halász Darabos-féle ház a mai Szentháromság téren), három terembe került a múzeum. 1953 július hónap-ban Papp Ádám tanácselnök segítségének köszönhetően megszületett a döntés a múzeum méltóbb, megfelelőbb és végleges elhelyezésére. A múzeum megkapta az 1887-ben épült Kolozsváry-féle kúriát, a város legnagyobb eklektikus stílusú polgárházát. A múzeumi anyagot 1953. szeptember 21-22-én Nagy Czirok László és a már Halason tartózkodó Janó Ákos az új épület raktáraiba költöztette.
Janó Ákos (Kismarja, 1927 - ) néprajzkutató, muzeológus 1953. október 15-én vette át a múzeum vezetését. Az ekkor már 70 éves Nagy Czirok László muzeológusi minőségben maradt az intézmény szolgálatában. A tatarozási munkák után 1954-ben elkezdődhetett az állandó és időszaki kiállítások sorozata. Az új múzeum épület lehetővé tette a raktárrendezési és nyilvántartási teendők végzését. A gyűjteményi anyag nagy része 1955-ben kapta mai leltári számát. 1960 tavaszára elkészült az épület bővítése, a nagy Thorma festmények - a "Talpra magyar!" és az "Aradi vértanúk" - bemutatására alkalmas képcsarnok.

1960-tól Vorák József is elkezdte muzeológusi tevékenységét. Janó Ákos jelentős gyűjteménygyarapító munkája mellett - elsősorban a gazdálkodás és a kismesterségek tárgyaival fejlesztette tovább a gyűjteményt - óriási néprajzi fényképanyagot készített. Fő kutatási területei: gazdaságtörténet, parasztverselők, halasi csipke (Vorák Józseffel közösen), Szank története és néprajza. Jelentős változást hozott 1962-ben a múzeumok megyei tanácsi kezelésbe adása, a megyei múzeumi szervezetek létrehozása. Ez csökkentette az országos központi irányítás nehézkességét. A Thorma János Múzeum mint tájmúzeum a kiskunhalasi járás múzeumi feladatait kapta meg. Az 1960-as évek elején Janó Ákos vezetésével a múzeum falai között született meg a nagy jelentőségű "Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia" című kötet. Janó Ákos 1968. február 15-én Sárospatakra ment - szülőföldje közelébe - múzeumigazgatónak.
Vorák József (Makó, 1915 - Kiskunhalas, 1984) helytörténész, néprajzkutató vette át a múzeum vezetését Janó Ákos távozása után. 1970. március 1-től volt kinevezett múzeumigazgató. A helyismeret, irodalom, művészet és a néprajz - szokás, viselet, mesterségek - témakörökben egyaránt munkálkodott. 1970-ben Thorma János születése centenáriumakor megszervezte a múzeum névadója domborművének (Búza Barna szobrászművész alkotása) elkészítését.
Bárth János (Jánoshalma, 1944- ) néprajzkutató, muzeológus 1968. augusztus 1-től 1970. szeptember 14-ig dolgozott a halasi múzeumban. Biczó Piroska régész, muzeológus 1972. december 15. és 1975. november 31. között dolgozott Kiskunhalason. Ő volt a Thorma János Múzeum első képesített régésze. Bodor Géza (Zenta, 1947 - Kecel, 1999) néprajzkutató, muzeológus 1977. december 15-től elkezdte múzeumi szolgálatát, elsősorban a szőlő- és kertkultúra kérdéseivel foglalkozott. Wicker Erika 1978. július 25-től kezdett múzeumi tevékeny-ségéhez. Vorák József 1979. február 28-án vonult nyugdíjba.
Wicker Erika (Császártöltés, 1955- ) régész, muzeológus 1979. március 1-től megbízott, majd 1980. augusztus 1-től kinevezett múzeumigazgató. Elsősorban a népvándorláskor régészetével és a múzeum történetével foglalkozott. 1979-től kerülnek megrendezésre nyaranta a "Múzeumkerti Esték" műsorsorozatok. Rendszeresek voltak a Múzeumi Hónap (október) tematikus előadásai. 1982-ben megnyílt az átalakított pince. A múzeum életét megnehezítették a raktári költözések és a múzeumra erőltetett határbeli raktárban 1988-1990-ben történt betörések. A Gyűjtemények Háza kiállítótermet 1987-ben, a megfelelőnek mondható raktárbázist 1993-ban kapta meg a múzeum. Az 1980-as években Halász Géza nyugdíjas iskolaigazgató végezte el az Adat- és Dokumentumtár rendszerezését. Bodor Géza 1990. január 15-én megvált a múzeumtól. Szakál Aurél 1991. október 1-jén kezdte múzeumi szolgálatát. Wicker Erika 1995. december 1-től kezdve megyei múzeumigazgató lett.

Szakál Aurél (Kiskunhalas, 1959- ) történész, néprajzkutató, muzeológus 1995. december 1-től megbízott, 1996. október 15-től kinevezett múzeumigazgató. Gallina Zsolt régész, muzeológus 1997. január 1. - 1999. augusztus 9. között tevékenykedett Kiskunhalason. Szakál Aurél a múzeum támogatására megszervezte 1996-ban a Halasi Múzeum Alapítványt, 1998-ban a Múzeumbaráti Kört. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából pályázatok és támogatások segítségével restauráltatta Thorma János két hatalmas történelmi festményét és felújította a bemutatásukra szolgáló Thorma Galériát. Ezzel országos jelentőségű múzeumi látványosság létesült Kiskunhalason. A Thorma János Múzeum 1999. május 15-én elnyerte "Az év múzeuma 1998" kitüntető címet.
Egy múzeum jelentőségét leginkább gyűjteményének nagysága, állapota, feldolgozottsága határozza meg. A Thorma János Múzeum tárgyainak és tételeinek száma ma már meghaladja a 70 ezret. A gyűjtemény elsősorban néprajzi és helytörténeti jellegű (9000 db), de régészeti (5000 db), numizmatikai (5000 db), képző- és iparművészeti (1000 db) anyagot is tartalmaz. Jelentős még az Adat- és Dokumentumtár (18000 db), Fotótár (25000 db), Könyvtár (10000 db).
A kiskunhalasi múzeumban a legnagyobb és legjellegzetesebb gyűjtemény a néprajzi. Ezért fontos ezt részletesen bemutatni. A múzeum néprajzi tárgyainak növekedését 1950 és 1999 között mutató ábrán jól látszik, hogy az 1955-ben beleltározott (1950 és 1955 között gyűjtött) 2611 tárgy a teljes néprajzi gyűjtemény nagyon jelentős része. 1956-1960 között kisebb a gyűjtés eredménye, valószínűleg a fokozott iramú rendszerező munka végzése, s egyéb feladatok (pl. a múzeum új termének építése) miatt. 1961-1970 között jelentős a gyarapodás, mert Janó Ákos mellett Nagy Czirok László még gyűjt, Vorák József már gyűjt néprajzi tárgyakat. 1971-1977 között Vorák József magára maradt a néprajzi gyűjtésben, mert Janó Ákos 1968-ban elköltözött Kiskunhalasról, Nagy Czirok László 1970-ben meghalt. 1978-1983 között jelentős a gyűjtemény gyarapodása. 1978-tól Bodor Géza nagy lelkesedéssel kezd munkába. 1984-1999 között kisebbek az eredmények. Ezekben az években a tárgyak megszerzésének lehetősége is csökkent. Az 1980-as évek végén Bodor Géza fél állásban dolgozott, 1988-89-ben raktári betörések, költözések okoztak zavarokat. Szakál Aurél 1991-től főleg a következő raktári költözést, az új raktár berendezését, a néprajzi anyag revízióját, számítógépes feldolgozását tudta elvégezni.
A néprajzi gyűjtemény legnagyobb részét - közel 7000 tárgyat - négy kutató szerezte meg. Nagy Czirok László 18 év alatt (1945-1963) 2065 db, Janó Ákos 15 év alatt (1953-1968) 2158 db, Vorák József 18 év alatt (1960-1978) 1662 db, Bodor Géza 12 év alatt (1978-1990) 1039 db néprajzi tárgyat gyűjtött a halasi múzeumnak. A további 500 tárgyat Égető Melinda (1963-1965, 75 db), Bárth János (1964-1970, 109 db), Szakál Aurél (1991-1999, 211 db) néprajzkutatók és további 11 gyűjtő találta meg. A néprajzi gyűjtemény összetételét 18 tárgycsoport szerint, 5190 tárgy vizsgálata alapján tudjuk bemutatni: Gyűjtögetés, halászat 19; Vadászat 43; Földművelés 409; Állattartás 333; Bútor, házberendezés 138; Háztartás 260; Táplálkozás 415; Játék 30; Hangszer 7; Vallásosság 16; Viselet 143; Mérés 57; Építkezés 64; Háziipar 75; Kézműves ipar 1046; Vessző és gyékény munka 68; Kerámia 1197; Textil 870. Viszonylag nagy a táplálkozással kapcsolatos tárgyak aránya (8%). Természetesen jelentős a gazdálkodás - állattartás, földművelés - aránya (14%). A gyűjtemény legnagyobb részét a kézműves ipar (20%), a kerámia (23%) és a textil (17%) témakör tárgyai adják.
A múzeumi munkában a gyűjtemény gyarapítás és a rendszerezés, feldolgozás után következhet az érdeklődőknek szóló bemutatás, kiállítás vagy publikáció formájában. A kiállítás a múzeum életének leglátványosabb megnyilvánulása. Megkülönböztetünk állandó (hosszú ideig látogatható) kiállítást és időszaki (rövid ideig, néhány hétig, hónapig látogatható) kiállítást. A Thorma János Múzeum kiállítási jegyzékét a múzeumban található dokumentumok (meghívók, plakátok, munkajelentések stb.) alapján állítottuk össze.

Állandó kiállítások

A múzeum első állandó helytörténeti kiállítása: 1954. 06. 27.

Thorma János emlékkiállítás: 1960. 05. 08.
Népi és úri viseletek Kiskunhalason. Helytörténeti állandó kiállítás: 1960. 09. 04.
Helytörténeti állandó kiállítás: 1961. 10. 29.
Pásztorviselet és pásztor eszköz. Néprajzi állandó kiállítás: 1965. 07. 30.
Udvari kiállítási szín: 1970. 10.
Halas a kiskun mezőváros. Helytörténeti és néprajzi állandó kiállítás: 1979. 05. 20.
Halasi munkásmozgalmi emlékek (Gyűjtemények Háza): 1985. 04. 04.
Sz. Csorba Tibor és Váci György könyvkötőmester kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1985. 04. 04.
Válogatás a múzeum kerámiagyűjteményéből (Pince Galéria): 1989. 07. 01.
Thorma János 1848-as képei: 1998. 05. 02.
Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények: 1998. 09. 04.
Berki Viola kiállítás (Gyűjtemények Háza): 1999. 01. 22.
Időszaki kiállítások
1954
Helyi képzőművészkör kiállítása: 1954. 01. 10.
Gyarmati népek élete. Néprajzi vándorkiállítás: 1954. 01. 10.
Rovar kártevők. Vándorkiállítás: 1954. 08. 03.
1955
A halasi táj képekben. Pálnagy Zsigmond festményei: 1955. 11. 13.
1956
Meseillusztrációs kiállítás: 1956. 06. 23.
Halasi csipke kiállítás: 1956. 08. 05.
Tóth Béla kiállítása: 1956. 09. 02.
Goór Imre kiállítás: 1956. 10. 06.
1957
Bútor és berendezés. Néprajzi kiállítás: 1957. 03. 01.
Vincze András kiállítása: 1957. 06. 09.
Megyei ellenforradalmi vándorkiállítás: 1957. 10. 20.
Diószegi Balázs kiállítás: 1957. 11. 09.
1959
Kékfestő mesterség. Kékfestő kelme kiállítás: 1959. 02. 14.
Nagyapáink olvasmányai 1959. 04. 04.
1960
A magyar nép a szocializmus útján 1945-1960: 1960. 04. 03.
Sárdi Brutus festőművész kiállítása: 1960. 04. 22.
Megyessy Ferenc szobrai és rajzai: 1960. 07. 17.
Népi és úri viseletek Kiskunhalason: 1960. 08. 04.
Festészetünk legszebb alkotásai reprodukciókon: 1960. 08. 04.
Irodalmi kiállítás: 1960. 09.
Alföldi tájak. Bozsó János festményei: 1960. 10. 16.
1961
Képes levelezőlap története: 1961. 01. 15.
Stepanek Ernő emlékkiállítás: 1961. 01. 29.
Halas irodalmi emlékei: 1961. 03. 19.
Lehel kürtje: 1961. 04. 12.
Bélyegkiállítás: 1961. 04. 30.
Halasi képzőművészkör kiállítása: 1961. 05. 28.
Kling György festőművész kiállítása: 1961. 07. 02.
Halasi csipke országos vándorkiállítás: 1961. 10. 29.
1962
Képek a rovar ábrázolás történetéből: 1962. 02. 11.
Molnár József festőművész kiállítása: 1962. 03. 25.
Diószegi Balázs festőművész kiállítása: 1962. 05. 06.
Sugár Kata fotós emlékkiállítás: 1962. 10. 07.
Bélyegkiállítás: 1962. 11. 07.
Orosz és szovjet festészet reprodukciókon: 1962. 12. 02.
1963
Pedagógus festőművészek megyei kiállítása: 1963. 04. 04.
Tóth Árpád emlékkiállítása: 1963. 04. 28.
Bíró Lajos festményei: 1963. 05. 12.
Nemzetközi fotók kiállítása: 1963. 05. 25.
Rembrandt 100 rajza: 1963. 06. 19.
Általános iskolai kézimunka-kiállítás: 1963. 08.
Spanyol nép szabadságharca: 1963. 08. 18.
Képek a magyar történelmi festészetből: 1963. 09. 04.
Népi lakberendezési kiállítás: 1963. 12.
1964
Koncz József kiskunhalasi keramikus kiállítása: 1964. 10. 04.
Bélyegkiállítás: 1964. 11. 07.
1965
Ternyák Jenő fotókiállítása: 1965. 04. 18.
Felszabadulás kiállítás: 1965. 05. 30.
Tusrajz és festmény. Diószegi Balázs kiállítása: 1965. 10. 10.
Halasi csipke kiállítás: 1965. 11. 19.
Berki Viola festményei: 1965. 12. 19.
Pásztorviseletek
1966
Petzál József Fotóklub kiállítása: 1966. 02. 27.
Remekművek a Szépművészeti Múzeumban: 1966. 03. 20.
Remekművek a Szépművészeti Múzeumban. Rajzok I.: 1966. 04. 20.
Remekművek a Szépművészeti Múzeumban. Rajzok II.: 1966. 05. 22.
Remekművek a Szépművészeti Múzeumban. Rajzok III.: 1966. 06. 26.
Magyar festészet a XIX. században: 1966. 08. 14.
Magyar festészet a XX. században: 1966. 09. 11.
Elhunyt hajdúböszörményi festőművészek kiállítása: 1966. 10. 16.
Élő hajdúböszörményi festőművészek kiállítása: 1966. 11. 13.
1967
Bács-Kiskun megye népművészete: 1967. 04. 23.
Diószegi Balázs festő és Szebényi Imre szobrász kiállítása: 1967. 07. 16.
Festmények és szobrok. Goór Imre festőművész és Kucs Béla szobrászművész kiállítása: 1967. 09. 17.
A Szovjetunió 50 éve: 1967. 09. 30.
Bélyegkiállítás: 1967. 10. 22.
Festmények és szobrok. Gál Sándor és Marosán László kiállítás: 1967. 11. 06.
Festmények és szobrok. Bozsó János és Búza Barna: 1967. 12. 17.
1968
Holló László festményei: 1968. 03. 17.
Babós Józsefné tanítványainak batik kiállítása: 1968. 07. 09.
Thorma festmények kiállítása: 1968. 09. 22.
Bács-Kiskun megye a két forradalom időszakában: 1968. 10. 06.
Halasi éremgyűjtők kiállítása: 1968. 10. 20.
Őskori sámánizmus: 1968. 10. 30.
1969
Pályaválasztási kiállítás. Mezőgazdasági gépek és termények: 1969. 02. 12.
Közép magyarországi képzőművészek tárlata: 1969. 06. 16.
Mai magyar festészet: 1969. 07. 27.
Weintrager Adolf festményei: 1969. 09. 14.
Városunk negyed százada. Művészi amatőr fotókiállítás: 1969. 10. 19.
1970
Kisiparosok felszabadulási kiállítása: 1970. 03. 08.
Felszabadulási kiállítás (Kucs Béla szobrász, Hock Ferenc festő): 1970. 04. 03.
Horváth József fafaragásai: 1970. 06. 14.
Thorma János centenáriumi kiállítás: 1970. 10. 04.
Diószegi Balázs kamara-kiállítás: 1970.
1971
Vázlatok történeti festészetünkből: 1971.
Grantner Jenő szobrászművész és Metykó Gyula festőművész kiállítása: 1971. 05. 30.
Muraközi János festőművész emlékkiállítása: 1971. 07.
Halasi emlék. Ternyák Jenő fényképkiállítása: 1971. 10. 03.
1972
Népi fafaragók kiállítása: 1972. 06. 25.
Csorba Tibor kiállítás: 1972. 10. 08.
Pannónia Film szakkiállítás: 1972.
1973
Festészetünk a századfordulón. A kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményéből: 1973. 04. 29.
Hock Ferenc festmények: 1973. 08. 05.
Richter Ilona grafikusművész kiállítása: 1973. 10. 07.
1974
A Csipkeház halasi csipkéi: 1974. 05.
1976
Népi fafaragók vándorkiállítás: 1976. 10.
1977
Szíjgyártó mesterek. Id. és ifj. Tóth Abonyi Balázs kiállítása: 1977. 09. 25.
Vérvirág már elég nyílott. Az októberi szocialista forradalom emlékei (Szilády Áron Gimnázium Könyvtára): 1977. 11. 03.
1978
BM. lovasiskola kiállítása: 1978. 04. 29.
Kiskunhalas fotókiállítás. Somfai István fotóművész felvételei: 1978. 09. 17.
KMP 60. évfordulója: 1978. 11. 25.
1979
Diószegi Balász gyűjteményes kiállítás: 1979. 03. 18.
1980
Sükösdi avar kori temető leletanyaga: 1980. 03.
Régészeti kiállítások I. (Paleolitikum): 1980. 10.
1981
Halasi csipke kamara-kiállítás: 1981. 10. 01.
1984
Rakukerámiák. Dr. Balás Tamásné Kőrösi Ibolya kiállítása: 1984. 06. 15.
Halasi szíjgyártómesterek. Tóth Abonyi Balázs és ifj. Tóth Abonyi Balázs kiállítása: 1984. 10. 15.
Bemutatjuk: a csólyosi avar üveg ivókürtöt: 1984. 03.
Bemutatjuk: a béklyót: 1984. 06.
Bemutatjuk: a kelebiai szarmata kori aranyleleteket: 1984. 08.
Bemutatjuk: a mángorlót: 1984. 10.
Bemutatjuk: a zsanai körmeneti keresztet: 1984. 12.
1985
Bodor Miklós grafikus és Budahelyi Tibor szobrász kiállítása: 1985. 04. 15.
Szövőmesterség. Iván Judit kiállítása: 1985. 09. 30.
Bemutatásra kerül az avar kori veretes öv Csólyospálosról: 1985. 05.
Bemutatásra kerül az avar kori reflexíj a csólyosi temetőből: 1985. 08.
Bemutatásra kerülnek az aranyozott ékszerek a csólyosi avar kori temetőből: 1985. 10.
1986
Vass Csaba szobrász kiállítása: 1986. 01. 13.
A kunok régészeti emlékei Magyarországon: 1986. 04. 21.
Fazekasmesterség. Kovács László kiállítása: 1986. 09. 29.
1987
Asztalosmesterség. Tóth László kiállítása: 1987. 03. 16.
Régiséggyűjtemények, múzeumalapítók: 1987. 10. 26.
1989
Válogatás a múzeum kerámiagyűjteményéből (Pince Galéria): 1989. 07. 01.
1990
Halasi arcok: 1990.
1992
Bács-Kiskun megyei képzőművészek kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1992. 07. 09.
A képzőművészet vadvirágai. A Naiv Múzeum kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1992. 11. 13.
1993
Téli Tárlat. A Kecskeméti Galéria kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1993. 02. 08.
H. Boros Ilona, Kalmárné Horóczi Margit, Madarászné Kathy Margit tárlata (Gyűjtemények Háza): 1993. 03. 12.
A Nemzetközi Zománcműhely kiállítása (Gyűjtemények Háza): 993. 05. 14.
Fémember változatok. Lázár Kálmán kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1993. 08. 19.
Veránka 93. A veránkai alkotótábor kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1993. 09. 17.
1994
Gyermekalkotások. Kiskunhalasi Speciális Szakiskola és a Fogadj el Alapítvány kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1994. 04. 29.
Muraközy János emlékkiállítás. A Kecskeméti Képtár kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1994. 07. 05.
Kiskunhalas anno... Képek Kiskunhalasról 1880-1940 (Gyűjtemények Háza): 1994. 08. 19.
Naiv művészet Szerbiában (Gyűjtemények Háza): 1994. 11. 11.
1995
Jászkun redemptio emlékkiállítás (Gyűjtemények Háza): 1995. 05. 06.
Halasi művészek (Gyűjtemények Háza): 1995. 06. 26.
Halasi határ. Ternyák Jenő életmű fotókiállítás (Gyűjtemények Háza): 1995. 08. 18.
1996
Berki Viola festőművész kiállítás (Gyűjtemények Háza): 1996. 04. 03.
Kanizsai alkotók kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1996. 05. 05.
Fehértó és Halas régen (Tóparti Galéria, Kunfehértó): 1996. 06. 28.
Halasi művészek kiállítás (Gyűjtemények Háza): 1996. 07. 19.
László Gyula: Rajzok a honfoglalókról (Gyűjtemények Háza): 1996. 08. 16.
A kronachi Schreiber család kiállítása (Gyűjtemények Háza): 1996. 09. 13.
1997
Kiskunhalas és testvérvárosai (Gyűjtemények Háza): 1997. 05. 02.
Halasi csipke (Gyűjtemények Háza): 1997. 05. 22.
Tóth Béla festőművész emlékkiállítása (Gyűjtemények Háza): 1997. 06. 06.
Halasi házak, kapuk, ablakok. Műemléki felmérések, Bodor Miklós grafikái, Rébék Benő rajzai (Gyűjtemények Háza): 1997. 07. 11.
Középkori magyar királyok arcképei (Gyűjtemények Háza): 1997. 08. 19.
Németh Zoltán és Rajkai Aranka festményei (Gyűjtemények Háza): 1997. 09. 16.
1998
Kiskunhalas anno (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): 1996. 04. 24.
Tóth Károly: Halas, Pécs, New York fotókiállítás (Gyűjtemények Háza): 1998. 05. 02.
A bronzkor évszázadai a Duna-Tisza közén (Pince Galéria): 1998. 06. 12.
Lakatos Vince fotográfiák 1933-1941 (Gyűjtemények Háza): 1998. 08. 20.
Égő arany. Ferincz János és Provics István fényképei (Gyűjtemények Háza): 1998. 09. 04.
1999
1848-49. pénzei és érmei: 1999. 03. 12.
A halasi múzeum 125 éve: 1999. 04. 09.
Új szerzeményeink kiállítás: 1999. 06. 03.
Kiskunhalas és testvérvárosai régi képeslapokon: 1999. 09. 10.
1848-as zászlók. Kozicz János rekonstrukciói: 1999. 10. 06.
Aradi vértanúk emlékezete. Válogatás Steiner Józsefné képeslapgyűjteményéből: 1999. 10. 06.
Halasi klisék (Halaspack Rt. irodaház, Kiskunhalas): 1999. 11. 05.
A muzeológusok munkájának kézzelfogható eredményei a különböző publikációk (könyvek, katalógusok, tanulmányok, cikkek). Az alábbiakban a Thorma János Múzeum munkatársainak legfontosabb könyvei és a múzeum kiadványai szerepelnek.
Nagy Czirok László: Pásztorélet a Kiskunságon. Bp., 1959.;
Száraz és szélmolnárok élete a Kiskunságon. Bp., 1959.;
Budártüzek mellett. Bp., 1963.; Betyárélet a Kiskunságon. Bp., 1965.
Janó Ákos: Mint én, földmíves költő ... Szemelvények Gózon István parasztverselő elbeszélő költeményeiből. Bp., 1959.;
(Szerkesztő): Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia. Kiskunhalas, 1965.;
(Solymos Ede társszerzővel): Bács-Kiskun megye népművészete. Kecskemét, 1966.;
Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából. Kecskemét, 1982.;
(Vorák József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969.múltjából. Kecskemét, 1982.;
(Vorák József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969.
Vorák József: (FEKETE Dezső társszerzővel): Nagy Czirok László élete és munkája. Kiskunhalas, 1983.
Wicker Erika: "Halasi múzeum" I. Régiséggyűjtemények, múzeumalapítók a múlt századi Kiskunhalason (1824-1874). Halasi Téka 9. Kiskunhalas, 1989.;
"Halasi múzeum" II. A gimnáziumi érem- és régiségtár története (1874-1949). Halasi Téka 10-11. Kiskunhalas, 1990.
Szakál Aurél: Kiskunhalas anno... Képek Kiskunhalasról 1880-1940. Kiskunhalas, 1994.;
(Szerkesztő): Kiskunhalas. Barangolás Kiskunhalason és környékén. Kiskunhalas, 1994.;
(Szerkesztő): Jászkun redemptio. Emlékkönyv a jászkun redemptio 250. évfordulójára. Kiskunhalas, 1995.;
(László Emőke - PÁSZTOR Emese társszerzőkkel): Halasi csipke. Kiskunhalas, 1996.;
(Szerkesztő): Adatok Kiskunhalas történetéhez. Halasi Téka 18. Kiskunhalas, 1996.
A Thorma János Múzeum könyvei:
1. Halasi művészek. Kiskunhalas, 1996.;
2. MURÁDIN Jenő: Thorma János 1848-as képei. Kiskunhalas, 1998.;
3. Halasi múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Kiskunhalas, 1999.
A Thorma János Múzeum füzetei:
1. Gallina Zsolt - Tóth Katalin: A bronzkor évszázadai a Duna-Tisza közén. Kiskunhalas, 1998.;
2. Kozicz János: 1848-as zászlók. Kiskunhalas, 1999.; 3. Halasi klisék. Kiskunhalas, 1999.
A Thorma János Múzeum 125. évfordulójának méltó megünneplésére hosszú ideig készült. A jubileumi rendezvényre 1999. április 9-én került sor. (Napra 125 évvel azután, hogy Szilády Áron vezetésével a Kiskunhalasi Református Egyház megvásárolta a Révész-féle régiséggyűjteményt.) 10 órától előadások hangzottak el, 14 órától kez-dődött az ünnepség. A köszöntők után műkincsek átadására, emléktábla avatására, em-lékérmek átadására, és "A halasi múzeum 125 éve" című kiállítás megnyitására került sor. Az évforduló fényét hivatott még emelni a "Halasi Múzeum. Emlékkönyv" című kötet megjelentetése 1999 végén.múltjából. Kecskemét, 1982.; (VORÁK József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969.
Egy jelentős ünnep számvetésre és tervezgetésre is ösztönöz. A kiskunhalasi múzeum számvetését a jubileumi ünnepséggel, a múzeumtörténeti írások megjelentetésével és az emlékkönyv egészével valósította meg. Terveinket az alábbiakban vázoljuk, s a kései olvasó majd eldöntheti mennyi valósult meg közülük.múltjából. Kecskemét, 1982.; (VORÁK József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969.

Minden múzeumnak három fő feladata van: gyűjteni, rendszerezni, bemutatni a múlt emlékeit. A Thorma János Múzeum a hagyományos múzeumi munka igényes, pontos végzését tervezi, de a modern, 21. századi eszközök és módszerek igénybevételét is. Ehez a költségvetési támogatáson kívül további támogatások megszerzésére és a bevételek növelésére van szükség. Konkrét terveink: az állandó-kiállítás felújítása, bővítése régészeti teremmel. A tetőtér beépítése helyhiányunk enyhítésére. A Pince Galéria és a homlokzatok tatarozása. Színvonalas kiállítások létrehozása. Például: Thorma 2000 (Thorma János gyűjte-ményes kiállítás), Üdvözlet Kiskunhalasról (Kiskunhalasi képeslapok 1898-2000 kiál-lítás), Kiskunhalas környékén évfordulókhoz kapcsolódó településtörténeti kiállítások szervezése helyi erők segítségével és hozzájuk kötődő gyűjtő tevékenység folytatása.múltjából. Kecskemét, 1982.; (VORÁK József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969. Véleményünk szerint szakszerűen működő kis múzeumokra szükség van, mert a helytörténet a haza egész történetének eltéphetetlen része, építőköve.múltjából. Kecskemét, 1982.; (VORÁK József társszerzővel) Halasi csipke. Kiskunhalas, 1969.
Irodalom
Bodor Géza
Vorák József 1915-1984. Cumania 9., Kecskemét, 1986.
Janó Ákos
A kiskunhalasi Thorma János Múzeum története. (Kézirat) Thorma János Múzeum Adat- és Dokumentumtár 3126, 1955
Halasi múzeumi emlékeim. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Kiskunhalas, 1999
Janó Ákos (szerk.)
Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia. Kiskunhalas, 1965
Ortutay Gyula (főszerk.)
Bárth János. Magyar Néprajzi Lexikon 1. Budapest, 1977
Janó Ákos. Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest, 1979
Nagy Czirok László. Magyar Néprajzi Lexikon 3. Budapest, 1980
Sztrinkó István
Néprajzi muzeológia Bács-Kiskun megyében. In: Selmeczi Kovács Attila - Szabó László (szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Budapest-Szolnok, 1989
Szűcs Károly
Kiskunhalas építészeti emlékei. Halasi Téka 15. Kiskunhalas, 1994
Vorák József
Emlékezés Nagy Czirok Lászlóra. Cumania 2., Kecskemét, 1974
Vorák József - Fekete Dezső
Nagy Czirok László élete és munkája. Halasi Füzetek 2., Kiskunhalas, 1983
Wicker Erika
Bodor Géza (1947-1999) In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. Baja, 1999
Halasi múzeum II. Halasi Téka 10-11. Kiskunhalas, 1990.

Szakál Aurél

Thorma János Múzeum 2009-2014

A Halasi Múzeum 1874. április 9-én született. Ennek emlékét őrzi a 125. évfordulókor avatott múzeumi emléktábla. 1999-ben megjelent a Halasi Múzeum Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára című kiadvány 39 tanulmánnyal, közöttük a múzeum története 1874-1949 és 1950-1999 között Wicker Erika és Szakál Aurél tollából. Azóta napvilágot látott a Halasi Múzeum 2. és a Halasi Múzeum 3. Ezekben olvasható a múzeum históriája az 1999-2004-es és 2004-2009-es időszakban. 2014-ben a 140. évfordulót ünnepeltük. Az alábbiakban a Thorma János Múzeum utóbbi öt esztendejének legfontosabb eredményei kerülnek bemutatásra. 


A múzeum gyarapodása 2009-2013

A gyűjtemény mennyiségi gyarapodása 2009-2013 folyamán 10378 műtárgy, tétel, kötet volt. A műtárgy állomány jelenlegi nagysága már meghaladja a százezer darabot. A gyűjtemények szerinti növekedést az alábbi táblázat mutatja. 

Thorma János Múzeum gyarapodása 2009-2013

 

 

2008-ig

2009-2013

Összesen

Régészet

16947

2251

19198

Numizmatika

7001

45

7046

Néprajz

7525

60

7585

Történeti tárgyak és dokumentumok

4396

3233

7629

Eredeti, tudományos forrásértékű fénykép

524

1105

1629

Képző- és iparművészet

1919

25

1944

Adattári dokumentum

22750

228

22978

Adattári fénykép

23464

163

23627

Könyvtár

11911

472

12383

Összesen

96437

7582

104019

Kiállítások 2009-2013

Az elmúlt öt évben egy állandó és 42 időszaki kiállítás valósult meg a Thorma János Múzeumban. Közülük kiemelkedik a Kiskunsági népművészeti látványraktár. Népi bútor és népi kerámia gyűjtemény című állandó kiállítás. 

Új állandó kiállítás 

Népművészeti látványraktár 2011. december 21-től. 

2009

„Zöld butella az én nevem” Válogatás a Thorma János Múzeum butella és kulacs gyűjteményéből

Rendezte: Szakál Aurél

2009.03.12. – 2009.06.06.


Új szarmata leletek

Rendezte: Rosta Szabolcs - Szakál Aurél

2009.06.12. – 2009.09.12.


220 éve kapcsolódott be Kiskunhalas a postai hálózatba

Kiskunhalasi Posta

Rendezte: Szakál Aurél

2009.08.14. – 2009.09.11.


Kiskunhalas anno… 

Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Rendezte: Szakál Aurél

2009. 09.18. – 2009.09.19.


Kiskunhalas anno…

Rendezte: Szakál Aurél

2009.09.25. – 2010.05.31.


2010

Diószegi Balázs élete képekben

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Diószegi festmények, színes grafikák

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Fiatalok

Pizzéria

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Diákok és tanárok. Képzőművész Kör

Szűts József Általános Iskola

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Korai arcképek 1957-1969

Kiskunhalasi Posta

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Részletek a készülő Diószegi arcképek albumból

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Kései arcképek 1970-1998

Művelődési Központ

Rendezte: Szakál Aurél

2010.07.01. – 2010.07.31.


Halasi arcok 1970-1998

Gábriel Cukrászda

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Kávéházi emberek

Mozi Kávéház

Rendezte: Szakál Aurél

2010.06.04. – 2010.09.04.


Kiskunhalas anno…

Kronach

Rendezte: Szakál Aurél

2010.07.15. – 2010.08.06.


Richard Rother szőlő és bor témájú grafikái. Válogatás Herbert Schwarz gyűjteményéből

Rendezte: Szakál Aurél

2010.09.10. – 2011.03.24.


Jánoshalma anno... Régi fényképek a településről

Jánoshalma – Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Rendezte: Gyarmati Andrea – Szakál Aurél

2010.09.17. – 2010.12.16.


„56-os utca” 

Bibó István Gimnázium

Rendezte: Gyarmati Andrea – Szakál Aurél

2010.10.22. – 2010.10.29.


2011

Kiskunhalas és környéke részvényei

Rendezte: Gyarmati Andrea – Szakál Aurél

2011.03.25. – 2011.05.05.


Kohout Zoltán: Sóstói szemlélődés című fotókiállítás

Rendezte: Szakál Aurél

2011.05.06. – 2011.08.25.


Kiskunhalas és környéke viseletei 1850-1950

Rendezte: Gyarmati Andrea

2011.09.02. – 2012.08.15.

2012

THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Kecskemét - Cifrapalota

Rendezte: Kovács Zita

2012.06.01. – 2012.07.29.


THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Nagybánya – Millennium Galéria II.

Rendezte: Bay Miklós

2012.08.09. – 2012.09.09.


THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Kiskunhalas – Thorma János Múzeum

Rendezte: Szakál Aurél

2012.08.17. – 2012.09.15.


THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

München - Künstlerhaus

Rendezte: Rád Szilvia

2012.09.30. – 2012.10.19.


THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Stuttgart – Magyar Intézet

Rendezte: Rád Szilvia

2012.10.23. – 2012.11.30.


THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Berlin – Magyarország Nagykövetsége

Rendezte: Büki Barbara - Kovács Zita

2012.12.06. – 2013.01.27.


Kiállítás Bodor Miklós 1986-ban készült grafikáiból

Rendezte: Szakál Aurél

2012.09.21. – 2013.04.23.


Ternyák Jenő Kökörcsin, nőszőfű, gólyatöcs. Kiskunhalas és környéke természeti értékei című fotókiállítás

Rendezte: Szakál Aurél

2012.10.26. – 2013.04.22.


2013

Kiskunhalasi művészek válogatott alkotásai

Rendezte: Szakál Aurél

2013.01.25. – 2013.04.23.


Thorma János, a magyar Barbizon festője

Budapest - Magyar Nemzeti Galéria

Rendezte: Büki Barbara

2013.02.07. – 2013.05.05.


Városok a pusztában. Kiskunhalas és a Kiskunhalasi járás Szabadka és az Észak-Bácskai körzet kincsei

Rendezte: Szakál Aurél

2013.04.30. – 2013.08.30.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Tompa – Művelődési Ház és Könyvtár

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.07.06. – 2013.07.18.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Kelebia – Sánta Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.07.25. – 2013.08.11.


Thorma János és pályatársai, tanítványai kiállítás

Kolozsvár-Kolozsvári Művészeti Múzeum és Quadro Galéria

Rendezte: Kovács Zita

2013.07.25. – 2013.09.01.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Balotaszállás – Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.08.15. – 2013.08.29.


Berki Viola. Színek és képek kiállítás

Rendezte: Szakál Aurél

2013.09.05. – 2014.03.11.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Harkakötöny Faluház

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.09.17.– 2013.09.24.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Pirtó – Pirtó Község Önkormányzata

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.09.27. – 2013.10.07.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Kunfehértó – Művelődési Ház és Könyvtár

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.10.11. – 2013.10.28.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Kisszállás – Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.11. 08.– 2013.11.24.


A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei.

A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás

Zsana – Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

Rendezte: Gyarmati Andrea

2013.12.04. – 2013.12.18.


Rendezvények 2009-2013

A rendezvények közül sikerével és méretével kiemelkednek a Múzeumok Éjszakája halasi programjai. Előadásokra, könyvbemutatókra és más programokra is sor került a tárlatok mellett. Az előadások gyakran kiállításokhoz kapcsolódtak, ill. a későbbiekben nyomtatott formában is eljutottak az olvasókhoz. 

2009
2009. január 27. „Fényes szurony, rózsafa a nyele” Szabó József János előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2009. március 6. Csonkaréti Károly előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2009. április 24. „Trianonba szorítva” dr. Gulyás László előadása (a Pásztor Egyesülettel közös rendezés)
2009. május 8. „Őseink nyomában” Prof. dr. Róna-Tas András előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2009. június 5. „Rózsa Sándor-legenda és valóság” Szentesi Zöldi László előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2009. június 27. Kirándulás a budapesti Múzeumok Éjszakája rendezvényre
2009. szeptember 25. Múzeumi Kun Est
2009. november 13. Az emberi élet fordulóinak szokásai Kiskunhalason 1890-1940 között Szőnyiné Vas Lívia előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2009. november 27. Múzeumi díszvacsora. A Halasi Múzeum 3. című tanulmánykötet és Romsics Ignác (szerk.): Csonka Mihály élete és világképe című könyv bemutatója.

2010
2010. január 8. Boszorkányüldözés a Dél-Alföldön. Dr. Klaniczay Gábor előadása (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2010. január 21. Végső István: Gyorsan-bátran-hűséggel! című könyv bemutatója (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2010. február 19. Magyar szürke-a legnagyobb magyar hungaricum. Radisics Milán előadása. (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2010. február 24. Vorák József: Halasi móringlevelek. Házassági szerződések Kiskunhalason a 19. században és Szentesi Zöldi László: Nagy magyar betyárkönyv című könyvek bemutatója
2010. május 7. Kiskunhalasi kistérségi helytörténészek találkozója
2010. május 13. Halas régi temploma. Gallina Zsolt régész beszámolója a Kiskunhalas-Kápolnahelyen, a római katolikus temetőben 2005. és 2007. évben folytatott ásatásokról. (a Pásztortűz Egyesülettel és a Kiskunhalasi Városvédő- és Városszépítő Egyesülettel közös rendezés)
2010. május 27. Rovásírás kutatók találkozója
2010. június 19. Múzeumok Éjszakája. Szent Iván-napi rendezvény
2010. szeptember 17. Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? című könyv bemutatója
2010. november 12. Múzeumbaráti vacsora
2010. december 3. Iskolabarát fejlesztés a Thorma János Múzeumban című TIOP pályázat projektnyitó rendezvénye
2010. december 16. Szakál Aurél: Diószegi Balázs arcképei. A kiskunhalasi korszak, 1957-1999 című album bemutatója


2011
2011. március 31. Múzeumi Est. Bács-Kiskun megye népművészete könyvbemutató I. Romsics Imre: Bútorok a szobában és a konyhában című előadása
2011. május 6. Kohout Zoltán: Sóstói szemlélődés című könyvének bemutatója
2011. június 17. Bereznai Zsuzsanna-Nagy Czirok László: A hajdani halasi nép humora című könyv bemutatója
2011. szeptember 2. Múzeumi Est. Bács-Kiskun megye népművészete könyvbemutató II. Romsics Imre: Női népviselet című előadása
2011. szeptember 17. Kulturális Örökség Napja alkalmából múzeum és városnézés szervezése óvodás és általános iskolás csoportoknak
2011. október 14. Múzeumbaráti vacsora
2011. október 18. Múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése a Thorma János Múzeumban című TÁMOP pályázat projektzáró rendezvénye
2011. november 26. Illés Zsuzsanna: Kiskunsági ételek című könyv bemutatója
2011. december 21. Iskolabarát fejlesztés a Thorma János Múzeumban című TIOP pályázat projektzáró rendezvénye

2012
2012. április 13. Múzeumi Est. Dr. Hermann Róbert: „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag.” Legendák és valóság az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kapcsán című előadás (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2012. május 10. Múzeumi Est. Granasztói Péter: Halasi bútorok című előadás
2012. június 16. Múzeumok Éjszakája. Szent Iván-napi rendezvény
2012. június 23. Thorma vándorkiállítás megtekintése csoporttal Kecskeméten
2012. július 10. THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás című album bemutatója Kecskeméten a Cifrapalotában
2012. október 10. Múzeumi Est. Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965 című könyvének bemutatója (a Pásztortűz Egyesülettel közös rendezés)
2012. október 26. Ternyák Jenő: Kökörcsin, nőszőfű, gólyatöcs. Kiskunhalas és környéke természeti értékei című fotóalbum bemutatója
2012. november 9. Múzeumbaráti vacsora

2013
2013. január 25. Sümegi György: Kiskunhalastól Nagybányáig. Thorma János levelezéséből című könyv bemutatója
2013. február 7. Kirándulás a Thorma János, a magyar Barbizon festője című kiállítás megnyitóra a Magyar Nemzeti Galériában
2013. április 13. A Thorma János, a magyar Barbizon festője című kiállítás megtekintése a Magyar Nemzeti Galériában
2013. május 30. Múzeumi Est. Városok a pusztában. Kiskunhalas és a Kiskunhalasi járás, Szabadka és az Észak-Bácskai Körzet kincsei című album bemutatója
2013. június 15. Családi nap. A Városok a pusztában kiállításhoz kapcsolódóan
2013. augusztus 3. Családi nap. A Városok a pusztában kiállításhoz kapcsolódóan
2013. augusztus 30. Városok a pusztában. Kiskunhalas és a Kiskunhalasi járás, Szabadka és az Észak-Bácskai Körzet kincsei című kiállítás záró rendezvénye
2013. október 10. Múzeumbaráti vacsora
2013. december 12. Kovács Zita: Berki Viola című album bemutatója
2013. december 17. Gyarmati Andrea – Varga Zsuzsanna – Szakál Aurél: Kiskunhalas járás kulturális út workshop

Múzeumbaráti kirándulások 2009-2013

Hagyománnyá vált a tavaszi buszos (50 fő) múzeumi kirándulások megszervezése: 

2009. május 23. Hódmezővásárhely-Óföldeák-Szegvár-Szentes-Csongrád

2010. május 29. Ócsa, Szentendre

2011. május 28. Gyöngyös, Gyöngyöspata

2012. május 26. Pécs-Drávaiványi-Siklós-Villány

2013. május 25. Budapest


A Thorma János Múzeum kiadványai 2009-2013

A múzeum a gyűjteményét és Kiskunhalas környéke múltjának értékeit igyekezett bemutatni kiadványsorozataiban. Általában kiállításokhoz kapcsolódva jelentek meg az új kutatási eredmények, a közérthetőség és a szakszerűség erényeit is érvényesítve. Az intézmény más kiadványokkal is igyekezett hírt adni tevékenységéről: két sorozaton kívüli könyv, Múzeumi Hírek című hírlevél (évi négy szám), kártyanaptárok (évente), honlap (www.muzeum.halas.hu).


Thorma János Múzeum Könyvei
29. Váginé Ván Judit: A Ván család, 2009 
30. Halasi Múzeum 3. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 135. évfordulójára. 2009
31. Vorák József: Halasi móringlevelek. 2009
32. Gszelmann Ádám: Sűrűtajó iskolája. 2010
33. Bereznai Zsuzsanna - Nagy Czirok László: A hajdani halasi nép humora. 2011
34. Szakál Aurél (szerk.): Legyen világosság. Emlékkönyv. A Kiskunhalasi Izraelita Hitközség múltja és jelene. 2011
35. Ván Benjámin: Szilády Áron élete. 2012
36. Thorma Gábor: A Thorma család krónikája. A Thorma és a rokon családok története a 17-20. században. 2012
37. Sümegi György: Kiskunhalastól Nagybányáig. Thorma János levelezéséből. 2012
38. Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években. 2013

Halasi Albumok
9. Szakál Aurél: Kiskunhalas anno... A város története képekben a 19. század közepétől a 20. század közepéig. 2009
10. Szakál Aurél: Diószegi Balázs arcképei. A kiskunhalasi korszak, 1957-1999. 2010
11. Ternyák Jenő: Kökörcsin, nőszőfű, gólyatöcs. Kiskunhalas és környéke természeti értékei. 2012
12. Bay Miklós - Büki Barbara - Kovács Zita - Rád Szilvia - Szakál Aruél: THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás. 2012
13. Köves Iván - Somodi Henrietta: Zsinagóga Kiskunhalason. 2013
14. Kovács Zita: Berki Viola. 2013

Kiskunsági Albumok
1. A szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művészetében. 2010
2. Ladányi Ágnes - Paskuj Iván: Kiskunmajsai római katolikus templom. 2010

Eredmények, változások
A Thorma János Múzeum a korábbi fenntartóktól (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2011-ig, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2012-ig) 2013. január 1-től  Kiskunhalas Város Önkormányzatához került. Az intézmény további támasza a Halasi Múzeum alapítvány. Az alapítvány múzeumi célok megvalósítására minden évben jelentős összegeket tudott fordítani pályázatokból, támogatásokból, bevételekből, adó 1%-ból. Az alapítvány keretei között működő múzeumbarátok létszáma kétszáz körüli: 2009-ben 206, 2010-be 189, 2011-ben 210, 2012-ben 199, 2013-ban 174 fő. 
Kiemelkedő fontosságú, hogy három jelentős építési fejlesztés is megtörtént. 2009. március 12-én megvalósult a tetőtér beépítése raktár, iroda és restaurátor műhely céljára. 2011. december 21-én volt a múzeum új szárnyának, a 200 négyzetméteres népművészeti látványraktárnak az avatása. 2014. október 3-án felavathattuk a Berki Viola és Diószegi Balázs kiállítást a felújított Berki Galériában. 
Terveink között a legfontosabb a múzeum épületének bővítése kiállító termekkel a Bay-gyűjtemény adomány elhelyezésére. Thorma János és más nagybányai művészek alkotásait szeretnénk itt bemutatni. Továbbra is a három fő múzeumi feladat megvalósítását szeretnénk szolgálni Kiskunhalason és környékén: gyűjteni, rendszerezni és bemutatni a múlt tárgyi emlékeit. 

20
06
2015


A Thorma János Múzeum Baráti Körének Hírlevele 37.
2010. december 8. (XI./4.)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk minden kedves múzeumbarátnak!

A Múzeumbaráti Körről
A Thorma János Múzeum és a Halasi Múzeum Alapítvány múzeumbaráti körének idén 193 tagja volt. A 2010. évi 1%-os jövedelemadó felajánlásokból alapítványunk 119.638 Ft-ot kapott, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. Ez az összeg feltétlenül szükséges az alapítvány működéséhez, kiadásaihoz (pl.: meghívók, Múzeumi Hírek, kiállítási anyagköltségek stb.). Szívesen várjuk az új tagok jelentkezését, akik belépési nyilatkozatot és csekket a múzeumban kaphatnak.

2010. évi pályázati eredmények
A Thorma János Múzeum idén két igen jelentős pályázatot nyert meg. Az Iskolabarát fejlesztés a Thorma János Múzeumban című TIOP-1.2.2/09/1 pályázaton 94,5 millió forint támogatást kaptunk, így összesen 120 milliós fejlesztés valósulhat meg. A nyert összeget a múzeum bővítésére fordítjuk. A 2011-ben felépülő kétszintes épületszárnyban látványraktár, Kiskunsági népművészet című kiállítás készül. Ebben a múzeum néprajzi gyűjteményéből közel 1000 darab népművészeti kerámiát és mintegy 100 darab népi bútort állítunk ki. Az új látványraktár ad helyet a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is. Ezen kívül az itt elhelyezett információs pultok segítségével a látogatók minden egyes kiállított tárgyról értékes információkat tudnak szerezni. Az építkezés 2011 tavaszán kezdődik.

Múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése a Thorma János Múzeumban című TÁMOP-3.2.11/10/1 pályázaton 7 millió forintnyi támogatást kaptunk. A kapott összegből a múzeum múzeumpedagógiai szolgáltatásait fejlesztjük. Új programsorozatokat és foglalkozásokat szervezünk óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak. A tanév folyamán mintegy 2000 gyerek jut el ezekre a foglalkozásokra. Ehhez szükségünk van a helyi és a környékbeli nevelési-oktatási intézmények segítőkész hozzáállására is, így a velük való partneri kapcsolatok is erősödnek. A foglalkozások tartását az ősz folyamán már elkezdtük.

2010. évi kiadványok
A múzeum könyvkiadási tevékenységét tekintve az idei év nagy eredménye volt, hogy egy új könyvsorozatot tudtunk elindítani Kiskunsági Albumok címen. A sorozat első albumaként A szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művészetében jelent meg szép tusrajzokkal és színes pasztellképekkel. A kiadvány a múzeumban kapható 3000 Ft-os áron.
Ugyancsak ebben a sorozatban jelent meg a Kiskunmajsai római katolikus templom című kiadvány szeptember elején. A több mint 100 fotóval illusztrált album megvásárolható a múzeumban 3500 Ft-ért.
A már jól ismert Thorma János Múzeum Könyvei sorozatban a következő kötetek láttak napvilágot: Vorák József: Halasi Móringlevelek. Házassági szerződések Kiskunhalason a XIX. században. Az év elején megjelent kiadvány kapható a múzeumban 1500 Ft-os áron.
Gszelmann Ádám: Sűrűtajó iskolája. Az augusztus közepén kiadott iskolatörténeti és a határrész régi életét bemutató kötet megvásárolható a múzeumban 2800 Ft-ért.
A Halasi Albumok sorozat 10. számaként jelenik meg december 16-án Szakál Aurél: Diószegi Balázs arcképei. A kiskunhalasi korszak, 1957-1999 című műve. A kiadvány Diószegi Balázs válogatott festményeit, grafikáit ismerteti. A szerző könyve első részében Diószegit és halasi portréit, valamint a művész által ábrázoltakat és a műveket mutatja be. A mintegy 230 színes és fekete-fehér reprodukciót tartalmazó album ára a megjelenés után: 2500 Ft.

Adomány a Múzeumnak
2010 szeptemberében újabb Thorma-festménnyel gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Az 1907-ben festett Falusi asszonyok című olajfestményt, amely Thorma: Cigánysoron című képének egyik tanulmánya, Kollman Szilvia Fédra ajándékozta a múzeumnak. Ezzel a képpel együtt már tizennégyre emelkedett a múzeum tulajdonában lévő Thorma-festmények száma.

20
06
2015


A Thorma János Múzeum Baráti Körének Hírlevele 27.

2008. június 4. (IX./2.)

2008. évi nyári programjaink

június 21.

Múzeumok Éjszakája, Thorma János Múzeum

május és június hónapban

Ifjú régész diploma

A múzeum helyi és környékbeli 12 év feletti iskolásoknak "Ifjú régész diploma" megszerzésére biztosít lehetőséget. Több iskolából eddig mintegy 150 diák látogatta meg a Kincsek a homokban című régészeti kiállításunkat és töltötte ki a hozzá kapcsolódó régészeti foglalkoztató füzetet. Ennek megoldása után - a csoportosan érkezők részére - egy rövid "tárgysimogató" elnevezésű foglalkozást tartunk, mely során az eddig raktárunkban rejtve maradt néhány érdekesebb tárggyal ismerkedhetnek meg. A munkafüzet sikeres kitöltése után a gyerekek névre szóló, sorszámozott, Bodor Miklós grafikájával díszített oklevelet kapnak, mellyel egyben a június 21-i Múzeumok Éjszakáján tartott tombolahúzáson vesznek részt. A sorsolás során értékes nyereményeket ajándékozunk. A diploma megszerzésének végső határideje a Múzeumok Éjszakáján 19 óra. Ezt a játékos múzeumi foglalkozási formát a jövőben is folytatni fogjuk.

Programelőzetes

Az idén már harmadik alkalommal kapcsolódunk be a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénybe. 2008. június 21-én (szombaton) 17 órától késő estig a programok, a korábbiakhoz hasonlóan, több helyszínen zajlanak majd.

A múzeum épületében az alábbi rendezvényekkel várjuk a látogatókat: Előadások a nagyteremben: Kiss Tamás vetítőképes előadása a Harka-tó madárvilágáról; Gyóni Gábor beszámolója a magyar őstörténetről, a legújabb oroszországi kutatási eredmények alapján; beszélgetés régi halasi filmhíradókról Végső István közreműködésével. A Thorma Galériában filmvetítések. A kisteremben Harry Potter varázslóiskola. A Pince Galériában: Virágné Színes Ilona mandalafestő kiállítása és mandala festés az alkotó közreműködésével. A múzeumkertben a következő programok lesznek a színpadon: Stúdió 2000 TSE fellépése; Musical show a Garbai Sándor Szakiskola előadásában; A János vitéz daljáték részletei a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus előadásában; Kovács Anita és Kovács Sándor koncertje; Múzeumi régészeti kvízjáték nyerteseinek sorsolása; Halasi népzenészek koncertje; Versek és dalok. Közreműködik Palásti Károly diákjaival, Kohi Habib színinövendék és Raáb Gábor operaénekes; Tündérdalok a Lyra együttes koncertje, közreműködik Gallina Csenge és a Felsővárosi Általános Iskola diákjai; Pódiumbeszélgetés Lakatos Iván filmrendezővel; Orientális táncok. Halima Hastánc Klub fellépése; Timeless Band jazz koncertje. A múzeumsétányon felállított sátrakban bemutatók: Kiskunhalasi Történelmi és Hagyományőrző Íjászegyesület, 613. számú dr. Monszpart László cserkészcsapat; a Szélkiáltó Természetvédelmi Egyesület; Magyar Borfutár; valamint múzeumi játszóház és nemezelés, hennafestés és könyvsátor. A látogatók kényelmét a hangulatos, villanyfüzérekkel megvilágított kertben felállított asztalok és székek, valamint sörsátor biztosítja, hol üdítőket, sört és frissensülteket fogyaszthatnak.

2008. évi kiadványok

Illés Lajos - Romsics Imre - Szakál Aurél - Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok

A kiskunhalasi ételeket és borokat bemutató kiadványunk olvasmányos és gazdagon illusztrált formában a Thorma János Múzeum Könyvei sorozatban 2008 őszén jelenik meg. Ebben elsősorban régi recepteket teszünk közzé. A könyv három fő fejezetből áll. Az első a táplálkozás szokásait írja le, melyet Romsics Imre néprajzkutató készít. Bemutatja az étkezés rendjét és az ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódó táplálkozási ismerete-ket. A recepteket Illés Lajos és Szakál Aurél állította össze publikációkból, régi gyűjtésekből és számos mai adatközlő elmondása alapján. Ennek alfejezetei a következők: levesek, főzelékek, szószok, egytálételek, húsételek, tészták, sütemények, savanyúságok, lekvárok, befőttek. A legfontosabb ételeket színes, étvágygerjesztő fényképek illusztrálják. A befejező részben Szőke Sándor borász, a Duna Borrégió elnöke a halasi borokat mutatja be.

A kötet célja az ételkülönlegességek és mindennapi finomságok újbóli népszerűsítése.

A kb. 150 oldalas könyvre 2000 Ft-ért lehet előfizetni 2008. július 31-ig. Előfizetői csekk és további információ a Thorma János Múzeumban kapható.

Szakál Aurél: Kiskunhalas anno 1850-1950. Halas száz évének képes története

Előreláthatóan az év végén jelenik meg a Kiskunhalas anno 1850-1950 című fotóalbum. Részletes ismertető és előfizetési felhívás a következő múzeumi hírlevélben jelenik meg.

Adományok

A Thorma János Múzeum május végén nagy jelentőségű és értékes képeslap adománnyal gazdagodott. Dr. Kiss Endre Károly Pesten élő, halasi származású orvos képeslap gyűjteményét a múzeumnak ajándékozta. Így a két legnagyobb halasi képeslapokat tartalmazó gyűjtemény mostantól egy helyen található. Terveink szerint 2009-ben megrendezésre kerül a Kiskunhalasi képeslapok dr. Kiss Endre Károly-féle gyűjteményből című kiállítás. A közelmúltban más adományok is érkeztek a halasi múzeumba. Dr. Gszelmann Ádám a Szathmáry Julianna hagyatékból a helytörténeti vonatkozású dokumentumokat ajándékozta az intézménynek. Az Imrehegyen élő Gyenizse Istvánné a családjánál több mint száz év alatt összegyűlt gyászjelentéseket helyezte el a múzeumban. Lakatos Iván édesapja, Lakatos Vince kéziratait adományozta múzeumunknak.

Nyitva tartás és jelenlegi kiállítások

Időszaki kiállítás:

Halas 1848-ban. Emlékkiállítás a szabadságharc 160. évfordulójára. A kiállítás megtekinthető 2008. szeptember 27-ig.

Állandó kiállítások:

Kincsek a homokban. Híres régészeti leletek Kiskunhalas környékéről

Halas, a kiskun mezőváros

Thorma János festményei

Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények

A látogatók kényelmét fejhallgatós tárlatvezetési rendszer, érintőképernyős számítógépes program és múzeumbolt szolgálja.

A múzeum akadálymentesen megközelíthető.

Kedd-szombat 9-17 óra

Diószegi Balázs kiskunhalasi arcképek

Helyszínek: 

  1. Thorma János Múzeum
  2. Pizzéria
  3. Szűts József Általános Iskola
  4. Kiskunhalas 1. Posta
  5. Soltvadkert és Vidéke Takarék Szövetkezet
  6. Kiskunhalasi Művelődési Központ (2010. július 1. - 2010. július 31.)
  7. Gábriel Cukrászda
  8. Mozi Kávéház
(2010. június 4. - 2010. szeptember 4.)

Kis történész 1.
A diákokat körbevezetjük a múzeum helytörténeti kiállításában. Ezután munkafüzet kiosztása következik, melyből előre kiválasztott feladatokat megoldunk. (A füzet ára benne van a foglalkozás díjában, és a gyerekek hazavihetik magukkal.)
Célcsoport: 7-12 évesek
Létszám: 10-25 fő
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

Kis történész 2.
A diákokat körbevezetjük a múzeum helytörténeti kiállításában. Ezt követően feladatlap kitöltése, majd tárgysimogató elnevezésű programon vesznek részt, ahol egy céhládából néprajzi, történeti tárgyakat mutatunk meg nekik, melyeket a kezükbe is vehetnek.
Célcsoport: 7-12 évesek
Létszám: 10-25 fő
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

Festőiskola 1.
A foglalkozás alkalmával a diákokat körbevezetjük a Thorma Galériában, melynek során megismertetjük őket Thorma János életével és munkásságával, ezután filmet néznek meg Thorma János: Talpra magyar! és Aradi vértanúk című festményéről. A filmnézés után a témához kapcsolódó feladatlapok kitöltésére kerül sor, majd a múzeum interaktív játékaival (memóriatábla, képkirakók) tudhatnak meg még többet a híres festőről.
Célcsoport: 10-14 évesek
Létszám: 10-25 fő
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

Festőiskola 2.
A foglalkozás alkalmával a diákokat körbevezetjük a Bay Gyűjteményben, melynek során megismertetjük őket a nagybányai művészettel. Ezután a témához kapcsolódó feladatlapok kitöltésére kerül sor, majd a múzeum interaktív játékaival (memóriatábla, képkirakók) tudhatnak meg még többet a híres festőkről. 
Célcsoport: 10-14 évesek
Létszám: 10-25 fő
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

Népművészeti látványraktár
Az iskolásokat körbevezetjük a népi bútor és kerámia látványraktárban, ahol megismerkedhetnek a 18-19. századi tárgyakkal. Feladatlap kitöltése következik, majd a foglalkozás végén minták alapján tulipános láda készítése.
Célcsoport: 7-14 évesek
Létszám: 10-20 fő
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

Galériák

Hol vagyok? | a Múzeum